Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας

Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 10,12,39,92)

Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)

εγκύκλιος 15_09 

εγκύκλιος 28/09 

Ν. 4146/13 (άρθρο 6) Χορήγηση άδειας διαμονής για στρατηγικές επενδύσεις και σε ιδιοκτήτες ακινήτων

σχόλια