Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Ν. 3386/05 (άρθρα 24-25)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
εγκύκλιος 15_09 
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 53_07 
Υ.Α.1751-09-02-06 (δήλωση έναρξης-μεταβολής εργασιών)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)

σχόλια