ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποκαλυπτική έρευνα: το 7% των προσφύγων της Λέσβου είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

LESVOS NEWS.GR

Το έργο Επιστήμη για τους Πρόσφυγες στο Αιγαίου Αρχιπέλαγος «Science 4 Refugees in Aegean Archipelago (SCIREA)» καλύπτει το κενό της ένταξης των επιστημόνων προσφύγων. Σύμφωνα με την μελέτη των Jahre et al 2017 τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων στην πλειοψηφία τους τόσο στις αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν φτιαχτεί με τη χρήση παραδοσιακών από πάνω προς τα κάτω, προσωρινών και μεμονωμένων λύσεων.  Καθώς όμως περνάει ο καιρός και ωριμάζουν οι συνθήκες, τα κέντρα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές ανάγκες όπως το θέμα της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Κέντρα υποδοχής όπως της Μόριας φτιάχτηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς κάποια οργάνωση και σχεδιασμό για την περαιτέρω κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια από διαφόρους φορείς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς αυτήν την κατεύθυνση (Ουρανία Τζωράκη, 2019).Σύμφωνα με έρευνα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος SCIREA υπό τον συντονισμό της Επίκ Καθηγήτριας Ουρ. Τζωράκη σχεδόν 7% από τους εισερχόμενους πρόσφυγες στη Λέσβο έχουν τελειώσει πανεπιστημιακή η τεχνολογική εκπαίδευση ή έχουν αποφοιτήσει από κάποιο  κολλέγιο. Στο σημείο αυτό συμβάλλει με νέες μεθόδους το πρόγραμμα “HORIZON 2020 “Επιστήμη για τους Πρόσφυγες στο Αιγαίου Αρχιπέλαγος (SCIREA)».

Οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCIREA (Science for refugees in Aegean Archipelago) είναι

α) να εξετάσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων επιστημόνων που ζουν στα ελληνικά νησιά, προκειμένου να παράσχει εργαλεία και διδακτικά προγράμματα με στόχο την δημιουργία ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση, κατάρτιση ή απασχόληση,

β) να προσφέρει μια σειρά υποτροφιών σε επιστήμονες πρόσφυγες, ώστε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική αρένα και

γ) μέσα από μια σειρά διδακτικών προγραμμάτων να προσφέρει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση στους επιστήμονες πρόσφυγες και τέλος

δ) να συνδράμει με σεμινάρια και webinars στην ενημέρωση των προσφύγων για ζωτικά θέματα.

Ένα σημαντικό μέρος του έργου διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ταυτοποίησης της Μόριας και το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Καρατεπέ (Λέσβος) και την ΜΚΟ One Happy Family (φώτο άρθρου ) , καθώς και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με διαδικασίες που ακολουθούν την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση σε χώρους υποδοχής προσφύγων.

Σημαντικά αποτελέσματα του έργου μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του στο http://scirea.aegean.gr/index.php.

Το έργο μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε επιστήμονες πρόσφυγες, έχει οργανώσει αξιόλογα σεμινάρια και έχει αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τέσσερα webinars οργανώθηκαν σε θέματα που ενημέρωσης των προσφύγων όπως οι διαδικασίες ασύλου και η ευαισθητοποίηση για την ρύπανση από πλαστικά στο ρέμα που γειτνιάζει με το Κέντρο Ταυτοποίησης της Μόριας και του παράκτιου χώρου της Παναγιούδας. Επίσης έχουν εκδοθεί επιστημονικά άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει δημιουργηθεί το SCIREA Ε-book σε τρεις γλώσσες

Η πλειοψηφία  των προσφύγων πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι κάτω των 30 ετών και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως επί το πλείστων στα Αγγλικά (53%) και λιγότερο στα Γαλλικά (15%) ή στα Αραβικά (5%). Το αντικείμενο τους σπουδών τους ποικίλει από θετικές επιστήμες και πληροφορική μέχρι ιατρικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμπερασματικά, ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μορφωμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό σύστημα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάποιοι από αυτούς να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 Βιβλιογραφία
Marianne Jahre, Joakim Kembro, Anicet Adjahossou, Nezih Altay, (2018) "Approaches to the design of refugee camps: An empirical study in Kenya, Ethiopia, Greece, and Turkey", Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Vol. 8 Issue: 3, pp.323-345, https:// doi.org/10.1108/JHLSCM-07-2017-0034 Permanent link to this document: https://doi.org/10.1108/JHLSCM-07-2017-0034

Ourania Tzoraki, 2019 A descriptive study of the Schooling and Higher Education reforms to respond to the refugee’s fluxes in Greece, https://www.mdpi.com/2076-0760/8/3/72

Ourania Tzoraki
Assistant Professor
Marine Sciences Department
School of EnvironmentUniversity of the Aegean

ΠΗΓΗ: LESVOS NEWS.GR

σχόλια