Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Απόρριψη αίτησης-απέλαση

 

Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 76 ΕΩΣ 82)
εγκύκλιος 21_08 (ένδικα μέσα κατά απορριπτικής απόφασης Περιφέρειας)
Υ.Α.21535-7-11-06 (καθορισμός τύπου ειδικής βεβαίωσης)
έγγρ. 871_12-1-07 (συμμόρφωση Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις)
έγγρ. 10025_14-5-08 (ανανέωση ειδικής βεβαίωσης)
παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη συμμόρφωση της Διοίκησης
ΚΥΑ 4000/4/46-α'/2009 (κράτηση και απέλαση)
Υ.Α. 4000/4/32-ΙΒ - 2006 (κριτήρια εγγραφής στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων)
Υ.Α.

-->7011/10/58-ΙΔ - 2004 (προθεσμία απάντησης σε αίτηση περί διαγραφής από Ε.Κ.ΑΝ.Α.)
Γνωμοδότηση 3/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το ΣΠ Σένγκεν. Σχετικό Δελτίο Τύπου
Ν. 4055/2012, ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση (ΑΡΘΡΟ 23)
Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία

σχόλια