ΔΡΑΣΕΙΣ

Διασχολικο Ταχυδρομείο: Tα παιδιά του ξενώνα φιλοξενίας της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο και της τοπικής κοινότητας ανταλλάσσουν γράμματα, κάρτες και ζωγραφιές με τους μαθητές του Ιδιωτικού Σχολείου “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” της Σύρου

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται στο Νέο Κόσμο, τα παιδιά του ξενώνα φιλοξενίας και της τοπικής κοινότητας ανταλλάσσουν γράμματα, κάρτες και ζωγραφιές με τους μαθητές του Ιδιωτικού Σχολείου “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” της Σύρου. Μαθαίνουν πως είναι εκεί το σχολείο, τι κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο, τα ενδιαφέροντα τους και άλλα πολλά. Η ιδέα του διασχολικού ταχυδρομείου ξεκίνησε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχε το Δημοτικό Σχολείο της Σύρου για τη δημιουργία ενός εικονογραφημένου λεξικού για τα προσφυγόπουλα με σκοπό να βοηθηθούν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

post
post
letter 2
letter
letter 3

<►>

Με ανυπομονησία τα παιδιά περιμένουν τα γράμματα από τους νέους τους φίλους! Η ανταλλαγή αυτή αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την εμπλοκή των παιδιών με το γραπτό λόγο και κατά συνέπεια αλληλοβοήθειας στα σχολικά μαθήματα, όπως επίσης και να τονωθεί το αίσθημα αποδοχής και αυτοπεποίθησης των μαθητών.

ΠΗΓΗ: ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

σχόλια