ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών στη ΜΕΤΑδραση

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα τα οποία ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και έχουν τα έγγραφά τους σε ισχύ:
αιτούντες άσυλο, κάτοχοι επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Εγγραφές έως 30 Μαρτίου.

 

http://www.metadrasi.org/newsentry/entry47

σχόλια