Ελληνικοί Φορείς - Οργανισμοί

Εθνικό κέντρο κοινωνικών ερευνών (ΕΚΚΕ)

Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά Αθήνα, 105 52
Τηλέφωνο: 2107491600
Fax:
2107489800
E-mail: institutes@ekke.gr
http://ekke.gr/index.php?lng=gr

σχόλια