ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκπαίδευση Προσφύγων: Προκλήσεις και Πρακτικές, Αθήνα 1-2 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση  (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε.) / Όμιλος Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε. Αττικής, σε συνεργασία με τη  UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece,  https://www.unicef.org/eca/topics/greece),

διοργανώνουν Διήμερο  Εργαστήριο με θέμα

«Εκπαίδευση προσφύγων. Προκλήσεις και πρακτικές».  

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018

στο  Μαράσλειο Διδασκαλείο (Μαρασλή 4, Αθήνα).

Τη δεύτερη ημέρα των  εργασιών θα πραγματοποιηθεί, επίσης,

στρογγυλή τράπεζα σχετικά με τη  θεματική.

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

σχόλια