Ελληνικοί Φορείς - Οργανισμοί

Ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες

Διεύθυνση: Σολωμού 25, 10682, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103800990
Fax: 2103803774

Διεύθυνση: Μητσαίων 7, Τ.Κ 56224, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310250045
Fax: 2310250045
E-mail: gcr1@gcr.gr
http://www.gcr.gr/index.php/el/

σχόλια