Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ
Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 14)
εγκύκλιος 34_08
έγγρ. 18049_29-9-06 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
έγγρ. 1619_26-1-07 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
έγγρ. 3628_15-2-07 (οδηγίες για διαδικασία μετάκλησης)
Υ.Α.12311-03-06-08 
Υ.Α.27846-11-12-08 
έγγρ. 11332_29-4-09 (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών)
Υ.Α.17590-02-07-09 
ΚΥΑ1251412-5-2011 (συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία)
Κ.Υ.Α. 5660/190/2012 (ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία ανά νομό για το έτος 2012)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 15)
Κ.Υ.Α. 15055/546 - 25/8/2011 (μείωση αριθμού ενσήμων για ανανέωση άδειας)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
εγκύκλιος 15_09 (σελ. 23 επ.)
Υ.Α.1356-21-01-09 (para;a)
εγκύκλιος 53_07
εγκύκλιος 30_07 
εγκύκλιος 17_06 (ένσημα στην ανανέωση- τύπος υπολογισμού)
έγγρ. 19596_25-10-07 (εργασία σε άλλη Περιφέρεια)

σχόλια