Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Μέλος οικογένειας Έλληνα/ πολίτη Ε.Ε.

Ν. 3386/05 (AΡΘΡA 61 ΕΩΣ 64)

εγκύκλιος 10_08
εγκύκλιος 15_09 
Ν. 3731/2008 (άρθρο 45)
Π.Δ. 106_2007
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι για διατήρηση δικαιώματος διαμονής)
Κ.Υ.Α. 23443_07-09-2011(Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη)

σχόλια