Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Μέτρα κατά εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (Οδηγία 2009/52/ΕΚ)

Ν. 4052/2012 (άρθρα 77-94, σελ. 42 επ. όπου και διεκδίκηση οφειλών από τον εργαζόμενο)

σχόλια