Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Οικογενειακή επανένωση με υπήκοο τρίτης χώρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (VISA)
Ν. 3386/05 (άρθρα 53,54 και 55)
Εγγρ. 1897_30-1-07 (διευκρινίσεις)
εγκύκλιος 15_09

ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. 3386/05 (άρθρα 56 ΕΩΣ 59)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Ν. 3731/2008 (άρθρο 40)
Π.Δ. 131/2006 (συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
έγγρ. 3592_9-3-07 (επαρκείς πόροι)
εγκύκλιος 15_09
Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
εγκύκλιος 28_09
εγκύκλιος 30_07 
εγκύκλιος 33_06a (εφαρμογή ΠΔ)
εγκύκλιος 33_06b
έγγρ. 18497_20-9-06 (κατάλυμα)
εγκύκλιος 53_07

σχόλια