ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράθυρο για φοιτητές - πρόσφυγες

ΕΘΝΟΣ

Nα δεχτεί στα αμφιθέατρά του πρόσφυγες φοιτητές και κυρίως Σύρους θέλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ήδη κάνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει το «πράσινο φως».

Μάλιστα η Σύγκλητος του ιδρύματος, με σκοπό τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής στα τμήματά του των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας (προσώπων που εμπίπτουν στα κριτήρια της Συνθήκης της Γενεύης του 1951), ομόφωνα αποφάσισε σειρά ενεργειών με στόχο τη νομοθετική πρόβλεψη για κατ' εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Μάλιστα η Σύγκλητος ζητά από το υπουργείο Παιδείας η εισαγωγή των φοιτητών να γίνεται πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογε­νών φοιτητών και φοιτητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, με απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους.

Πλεονέκτημα
Οπως τονίζει ο πρύτανης του ιδρύματος, κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, η συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση του πανεπιστημίου τού δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς ο χώρος του Αιγαίου αποτελεί διαχρονικά ένα όριο τομής και σύζευξης ταυτόχρονα, ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί στενά τις μεταβολές και τις εξελίξεις στις γείτονες περιοχές.

Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία, όπως αναφέρει ο πρύτανης, αλλά και την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο, εν δυνάμει προσφύγων από τη Συρία, στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τη μακρά εμπειρία του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη λειτουργία του σε περιοχή-σταυ­ροδρόμι λαών και πολιτισμών, μπορεί να στηρίξει κοινωνικούς μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων για την ευνοϊκότερη υποδοχή, αποδοχή, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των παραπάνω ομάδων πληθυσμού με την ελληνική κοινωνία, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο.

Η Σύγκλητος του ιδρύματος αναφέρει επίσης ότι οι ενέργειες και δράσεις που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτό (για τους πρόσφυγες φοιτητές) θα αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας συνιστώσας της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα, με πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη.

 

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23327&subid=2&pubid=64229712

σχόλια