Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Παροχή υπηρεσιών - έργου (οικοδόμοι, οικιακοί βοηθοί κλπ.)

εγκύκλιος 53_07 
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Υ.Α.1356-21-01-09 (ένσημα)
εγκύκλιος 17_06 (ένσημα - τύπος υπολογισμού)
εγκύκλιος 30_07 (ανανέωση - μεταβολή σκοπού)

σχόλια