Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Πολιτογράφηση-Ιθαγένεια

  • Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν3838_2010)
    • Εγκύκλιος 8/28-5-2010 (τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα)
    • Εγκύκλιος 6/07-05-2010 (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές)
(τι προηγήθηκε της τροποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας:
Σχέδιο Νόμου Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ. και Ηλ. Διακ. (πολιτογράφηση 2ης γενιάς μεταναστών κλπ.)
- Προσχέδιο Νόμου για την Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή στους ΟΤΑ αλλοδαπών και ομογενών (ανακοινώθηκε την 4-2-2010 από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε την 26-2-2010 στη Βουλή "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις")

σχόλια