ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Equal: «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας»

Η πρωτοβουλία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Μεταναστών» και ειδικότερα η δημιουργία ιστοσελίδας εντάσσεται στο κοινοτικό πρόγραμμα Equal «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας». 

Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ με τη συμβολή ενός ιδιαίτερα δυναμικού και ενδιαφέροντος partenariat.

Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Μεταναστών είναι η συστηματική παρακολούθηση του μεταναστευτικού φαινομένου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, ώστε να συμβάλει ενεργά και τεκμηριωμένα στον κοινωνικό διάλογο για την επεξεργασία προτάσεων πολιτικής σε ζητήματα απασχόλησης μεταναστών.

Δείτε τις δράσεις αναλυτικά

 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/main.htm

σχόλια