ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόσφυγες & Έλληνες μαθαίνουν Η/Υ συνεργαζόμενοι

Συνεχίζεται και φέτος η δράση Code+Createτου Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών(ΕΛ/ΛΑΚ), η οποία ξεκίνησε πέρυσι και δίνει την ευκαιρία σε νεαρής ηλικίας πρόσφυγες και Έλληνες να μαθαίνουν την επιστήμη των υπολογιστών και προγραμματισμό, συνεργαζόμενοι σε κοινά εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο εργαστήρια, εξοπλισμένα με ανοιχτές τεχνολογίες και ανοιχτό λογισμικό, καθώς και πέντε μαθήματα ελεύθερα, διαθέσιμα στη διεύθυνσηhttps://elearn.ellak.gr.
Το Code+Create, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με τη φινλανδική μη κυβερνητική οργάνωση FCA, επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και παράλληλα να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες.
Οι δύο χώροι μάθησης είναι εξοπλισμένοι με διάφορα εργαλεία τεχνολογίας, όπως εκπαιδευτικά ρομπότ, Raspberry Pi 3, τρισδιάστατους εκτυπωτές Ultimaker 2+, διαδραστικούς προβολείς και φορητό υπολογιστή με λειτουργικό Linux για κάθε συμμετέχοντα.
Οι τάξεις διαρκούν τρεις ώρες και πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι οκτώ εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται τα βράδια κατά τις εργάσιμες ημέρες για τις ομάδες ηλικίας 18-24 ετών, ενώ για τις ομάδες ηλικίας 15-18 ετών κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.
Οι συμμετέχοντες έφηβοι πρόσφυγες ηλικίας 15-17 ετών επιλέγονται από την περιοχή της Αθήνας και δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα μαθήματα υποδοχής που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα.
Κάθε τάξη έχει δύο εκπαιδευτές ανά μάθημα, ενώ όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι στα αγγλικά και διατίθενται με ανοικτή άδεια δωρεάν σε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (Moodle - elearn.ellak.gr).

Τα μαθήματα
Τα εκπαιδευτικά μαθήματα που διδάσκονται, είναι τα εξής:
-Σχεδιασμός ιστοσελίδων και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.  Στο τέλος της διαδικασίας οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιστολόγιο (blog) και να «ανεβάσουν» το δικό τους περιεχόμενο ήχου και βίντεο. Το υλικό τού μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνσηhttps://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=47.
-Εισαγωγή στην εκτύπωση 3D, ρομποτική και εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι σπουδαστές εισάγονται στη ρομποτική προγραμματίζοντας ένα ρομπότ Edison, στην εκτύπωση 3D, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και στην πλατφόρμα NodeMCU. Το υλικό τού μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=45.
-Εισαγωγικός προγραμματισμός Python για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών. Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες έχουν τις δεξιότητες για να δημιουργήσουν ένα απλό παιχνίδι βίντεο. Το υλικό τού μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=49.
-Εξοικείωση με εφαρμογές γραφείου. Το μάθημα διδάσκει πώς να παράγει κανείς βιογραφικά, επιστολές, βιβλία, εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, διπλωματικές εργασίες, πρότυπα και άλλα έγγραφα. Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνσηhttps://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=37.

 

http://www.nooz.gr/greece/ma8ima-sunergasias-meso-tis-texnologias

σχόλια