ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ο Γενικός Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα που συνδέονται με τη μετανάστευση και με το καθεστώς πρόσφυγα. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε υλικό και ενημέρωση. Ο Οδηγός προβάλλει σε κατηγορίες την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία, καθώς και πολιτικά κείμενα για τη μετανάστευση, τα στοιχεία των φορέων του δημοσίου, που είναι (συν)αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης στην Ελλάδα, τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ, των οποίων το αντικείμενο συνδέεται με τη μετανάστευση και τις επίσημες ενώσεις των μεταναστών στην Ελλάδα.