Επιλογή Γλώσσας: enel

Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Προσφύγων ως Επιταχυντής Ελπίδας

logo-heart-articleΤο HopE AcceleRaTor (HEART) είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενδυνάμωσης που απευθύνεται σε πρόσφυγες που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια αλυσίδα παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην καρδιά του προσφυγικού ζητήματος, η οποία δεν είναι άλλη από την ισότιμη και γόνιμη ένταξη των ανθρώπων αυτών στις κοινωνίες υποδοχής. Το HEART είναι ένα πρόγραμμα με χαρακτηριστικά επιταχυντή, αφού α) η προοπτική ισότιμης ένταξης ενισχύεται σταδιακά και β) η επίτευξη του στόχου της ισότιμης ένταξης επιταχύνεται, καθώς η σωρευτική επίδραση των παρεμβάσεων κεφαλαιοποιείται. Οι παρεμβάσεις του HEART στοχεύουν κυρίως

 • στην καλλιέργεια των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων που ευνοούν την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
 • στην ψυχοκοικωνική υποστήριξη των προσφύγων μέσω της εκπαίδευσης και της συμμετοχής τους σε δημιουργικές και σε αθλητικές δραστηριότητες
 • στην δημιουργία γεφυρών κατανόησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής, και ιδιαίτερα στην ανάδειξη ηθικών αξιών ως κοινού αξιακού άξονα μεταξύ των πολιτισμών.

Το HEART έχει σχεδιαστεί από ομάδα επιστημόνων με εμπειρία στο πεδίο και με γνώση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων στην εκπαίδευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. Σε όλες τις δράσεις του HEART εντάσσεται ως οριζόντιος άξονας η καλλιέργεια θετικών αξιών και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία υποδοχής. Οι παρεμβάσεις του HEART έχουν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα, βασίζονται στις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης και ανάλογα με το αντικείμενό τους, περιλαμβάνουν δράσεις πεδίου. Στο HEART απασχολούνται άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στο εκάστοτε αντικείμενο, ενώ η επιστημονική ομάδα παρακολουθεί διαρκώς την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων, με την ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται αξιολόγηση από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Το HEART είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα, οι δράσεις του οποίου μπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα και σε σύνδεση μεταξύ τους ή μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Οι δράσεις του ΗEART σε αυτήν τη φάση εστιάζουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 • γλώσσα ( Ελληνική, Αγγλική, μητρική των προσφύγων)
 • γραμματισμός
 • προσχολική αγωγή
 • οικιακή οικονομία
 • αγωγή υγείας
 • ψηφιακός γραμματισμός
 • ρομποτική
 • τέχνες
 • μουσική
 • φυσική αγωγή
 • κοινωνική ζωή
 • περιβάλλον
 • πολιτισμός.

Τα τμήματα, τα οποία οργανώνονται διακριτά για άτομα διαφορετικών ηλικιών (από 2 ως 65+ χρονών) είναι δυνατό να λειτουργήσουν σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενίας προσφύγων ανά την Ελλάδα. Η Επιστημονική Ομάδα του HEART αξιολογεί τα εκάστοτε δεδομένα και γνωμοδοτεί σχετικά με α) τη σκοπιμότητα συνδυαστικής λειτουργίας τμημάτων, β) την προτεινόμενη διάρκειά τους κατά περίπτωση χώρου φιλοξενίας βάσει των τρεχουσών αναγκών των φιλοξενούμενων, γ) τη μεταξύ τους χρονική αλληλουχία και δ) την ιεράρχησή τους με τη λογική της προτεραιότητας βάσει των εκάστοτε αναγκών, συνθηκών και ενδιαφερόντων των εμπλεκόμενων. Το HEART δεν αποτελεί ένα απλό πρόγραμμα προσωρινής παρέμβασης για την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων και την κάλυψη περιστασιακών αναγκών. Το HEART έχει σχεδιαστεί με χρονικό ορίζοντα 10ετίας και στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων που ενισχύουν την ισότιμη και γόνιμη κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Το πρώτο στάδιο παρέμβασης περιλαμβάνει προγράμματα και τμήματα σαν αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Επόμενα στάδια περιλαμβάνουν δράσεις ανάπτυξης συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων και ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της δυνατότητας για καινοτομία, της επιχειρηματικότητας και εντέλει ικανοτήτων ηγεσίας (leadership) των προσφύγων, ώστε να ανατραπεί το παλιό ευρωπαϊκό μοντέλο της υποστήριξης μεταναστών με στόχο την επίτευξη ενός ελάχιστου –χαμηλού – ορίου επιδόσεων και ικανότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική τους πορεία. Για πληροφορίες σχετικά με το HopE AcceleRaTor (HEART) μπορείτε να απευθύνεστε στο hopeaccelarator@lrf.gr.