ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβαλκανικό Δίκτυο | 1993

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Η δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών οργανισμών με σκοπό την επεξεργασία διαφόρων κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στα Βαλκάνια.

σχόλια