ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα καλά νέα και η άγνοια της πραγματικότητας

Η συμβολή των μεταναστών στην αύξηση της ζήτησης και στη συνακόλουθη αύξηση των θέσεων εργασίας υποτιμάται συστηματικά. Ολόκληροι κλάδοι συντηρούνται από την εργασία ή την κατανάλωση των μεταναστών

(07.07.02)      (του ΑΝΤ. ΛΙΑΚΟΣ)
more