ΕΙΔΗΣΕΙΣ

The flow towards Europe

Europe is experiencing the biggest refugee crisis since World War II. Based on data from the United Nations, we clarify the scale of the crisis.

The map below shows the flow of asylum seekers toEuropean countries over time.

Each moving point on the map represents 25 people. That corresponds to approximately one busload with every other seat taken.

Δείτε το ρεύμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη στην παρακάτω σελίδα:

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

σχόλια