ΔΡΑΣΕΙΣ

Advanced Professional Diploma στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μετανάστευση και Προσφυγοποίηση

MEDITERRANEAN COLLEGE

  • Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 420 ωρών που προσδίδει το μέγιστο αριθμό μορίων.
  • Το μοναδικό που παρέχει 120 ώρες δια ζώσης διδασκαλία & δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ.
  • Υποστήριξη μάθησης με χρήση οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και online μαθησιακό υλικό για ατομική μάθηση και ανεξάρτητη έρευνα .
  • Σχεδιασμένο στο πλαίσιο ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training) για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων(credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Ισχυρή, πανεπιστημιακή πιστοποίηση από το European International University και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass Certificate Supplement.

Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που διαπερνούν τον ευρύτερο Ευρωμεσογειακό χώρο έχουν δημιουργήσει νέες, ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις για τις χώρες υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς μάλιστα οι ροές μεταναστών και προσφύγων διακρίνονται για τα ιδιαίτερα εθνοτικά, φυλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά τους, η εκπαίδευση καθίσταται βασικός πυλώνας των πολιτικών ενσωμάτωσης. Απαιτεί προσαρμογή σε εκπαιδευτικά μοντέλα που αντιλαμβάνονται πλήρως τις ανάγκες των εκτοπισμένων πληθυσμών, που παραμένουν προσηλωμένα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που, τέλος, παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα, ως κεντρική χώρα-αποδέκτης τα τελευταία χρόνια της προσφυγικής μάζας, στοχεύοντας  στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, οφείλει να καταστήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση βασικό άξονα της ευρύτερης στρατηγικής φιλοξενίας και ενσωμάτωσης. Υπό το παραπάνω πρίσμα, το πρόγραμμα το Advanced Professional Diploma στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μετανάστευση και Προσφυγοποίηση έχει ως σκοπό να προσφέρει σε επαγγελματίες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε διαπολιτισμικά πλαίσια εξειδίκευση πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

ΠΗΓΗ: MEDITERRANEAN COLLEGE

σχόλια