Πρεσβείες - Προξενεία

Φινλανδία

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28, Αθήνα
Τηλ: 210.725.58.60, Fax: 210.725.58.64
e-mail: sanomat.ate@formin.fi
http://www.finland.gr

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (Ρόδος)
Λέοντος 25, 85100, Ρόδος
Τηλ: 2241.035780

σχόλια