ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Φόρουμ για την Ένταξη “Je t’ aime, … moi non plus

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Επαναπροσδιορίζοντας τις προκλήσεις της μετανάστευσης και της ένταξης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Συμμετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες και νέοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Γιατί ένα φόρουμ για τη μετανάστευση και την ένταξη: Το φόρουμ σκοπεύει μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση να διερευνήσει κρίσιμα ζητήματα στη χάραξη πολιτικής σχετικά με το πλέγμα της μετανάστευσης, της παροχής διεθνούς προστασίας και της ένταξης. Θα ληφθεί υπόψη η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσα από συνέργειες καθώς και με ζητήματα διαχείρισης αυτών των καταστάσεων σε βάθος χρόνου και τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμες πολιτικές. Θα εξεταστούν επίσης οι προκλήσεις που εντοπίζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και τα κενά μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της εφαρμογής τους σε τοπικό επίπεδο. Στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι αναγκαίος ένας σε βάθος αναστοχασμός των πολιτικών και των μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο, την ένταξη και την απόκτηση ιθαγένειας, καθώς το 2019 αποτελεί ένα μεταβατικό έτος για την ανάληψη από την ελληνική πολιτεία της άμεσης διαχείρισης ενός εύρους υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέτρων προστασίας προς τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.

Διοργάνωση: Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Monnet Συμβίωση-Σχολή πολιτικών σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Συμμετοχές: Συμπληρώνοντας τη φόρμα https://forms.gle/ZkBBsWwmheYopQ9m7 έως 3 Μαΐου 2019.

ΠΗΓΗ :ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

σχόλια