Πρεσβείες - Προξενεία

Χιλή

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Χιλής
Ρηγίλλης 12, 106 74, Αθήνα
Τηλ: 210.7292647, Fax: 210. 7252565
e-mail: nvegab@minrcl.gov.cl

Εμπορικό Τμήμα
Ρηγίλλης 12, 106 74, Αθήνα
Τηλ: 210.7292647, Fax: 210.7252565
e-mail: nvegab@minrcl.gov.cl

Προξενείο της Δημοκρατίας της Χιλής (Θεσσαλονίκη)
Καρόλου Ντηλ 6,  54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231.0237272

σχόλια