ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα για την αξιολόγηση του ρόλου των Ελληνικών ΜΜΕ για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών

Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MEDIVA. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, 1ος όροφος). Ώρες: 11:00-14:30 
(15.03.2012)