ΔΡΑΣΕΙΣ

Μεταχείριση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η πρώτη Φάση του προγράμματος

ΕΛΙΑΜΕΠ

Η πρώτη Φάση του προγράμματος περιλαμβάνει έρευνα στη θαλάσσια συνοριακή ζώνη, η οποία είναι διαιρεμένη σε 7 περιπτωσιακές μελέτες σε 5 χώρες της ΕΕ και κάποιες χώρες εκτός ΕE (Τουρκία, Τυνησία, Μαρόκο). Οι χώρες της ΕΕ που μελετώνται σε αυτή την Φάση είναι η Ελλάδα, η Μάλτα, η Κύπρος, η Ιταλία και η Ισπανία. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο συντονιστής της έρευνας και των μελετών των περιπτώσεων της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου.

Στην Ελλάδα η Φάση Ι είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της. Διεξήχθησαν συνολικά 19 συνεντεύξεις με μη-νόμιμους μετανάστες που πέρασαν από τα θαλάσσια σύνορα την περίοδο 2009-2011, καθώς και συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Αστυνομίας και του Λιμενικού τόσο στη Λέσβο και Σάμο, όσο και στην Αθήνα, αλλά και με φορείς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποτυπώθηκαν σε μια τελική έκθεση (προς το παρόν μόνο για εσωτερική διανομή) για την μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας την περίοδο 2009-2011. Μολονότι δεν μπορούν να διατεθούν ακόμα τα αποτελέσματα της έρευνας στη δημοσιότητα, δύο σημεία αξίζει να σημειωθούν:

  1. Η δραματική αλλαγή στις ροές από τα θαλάσσια σύνορα την περίοδο του 2010-2011. Η πτωτική τάση έρχεται σε έντονη αντίθεση τόσο με την εικόνα του 2009 αλλά και σε σύγκριση με τα στοιχεία που υπάρχουν για τις αφίξεις μέσω χερσαίων Ελληνο-Τουρκικών συνόρων.
  2. Το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα μεταχείρισης των μη-νόμιμων μεταναστών από επίσημες αρχές, για την περίοδο 2010-2011.
Η Φάση Ι ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου 2011 όπου θα πραγματοποιηθεί μια κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται σε θέματα διάσωσης και διαχείρισης των μη-νόμιμων μεταναστών (όπως Αστυνομία, Λιμενικό), εκπρόσωπο του FundamentalRightsAgency καθώς και άλλων εμπλεκόμενων Οργανισμών. Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καταγραφή προτάσεων τόσο σε επίπεδο διοικητικό όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης.

Δείτε εδώ την αρχική δημοσίευση.

Σχόλια